فروردین ۳۰, ۱۳۹۴

عوارض وایبر در زندگی کردم

شبکه‌های اجتماعی به همان اندازه که ارتباطات را نزدیک کرده‌اند، زندگی افراد را هم در معرض دیدن هم گذاشته‌اند ...